21. september
PÜHA APOSTEL JA EVANGELIST MATTEUS KIRIKUPÜHA

KOLLEKT
Väljendamatu halastuse Jumal, 
kes Sa õndsa Matteuse tölnerist apostliks ülendasid, 
anna meile tema eestpalvel armu, 
et tema eeskujul sind järgides lunastuse ära teeniksime 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Matteus on tõenäoliselt kirjutanud esimese Evangeeliumi (a. 60-90). Andmed tema kohta pärinevad Uuest Testamendist.
Arvatavasti sündis ta Galileas. Ilmselt oli ta tölnerina juutide hulgas põlu all. Kuulnud Jeesuse kutset, jättis Matteus oma ameti ning ühines jüngritega.
Algselt kirjutas ta nähtavasti aramea keeles, kuid vanimad säilinud tekstid on kreeka keeles.

Matteuse hilisemast elust ja surmast pole midagi teada, pärimuse kohaselt jutlustas ta Juudamaal, Pärsias ja Etioopias, kus ta märtrisurma leidis. Tema põrm viidi Bretagne'i, kust Robert Guiscard selle Salernosse viis. 

Tagasi>