TÄHTSAMAD PALVED

Ristimärk
Isa ja Poja +
ja Püha Vaimu nimel.
Aamen

Usutunnistus (Credo)

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse.
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse,
kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale toodud Neitsist Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse ajal, risti löödud, surnud ja maetud,
alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist,
läinud taevasse, istub Jumala, kõigeväelise Isa paremal käel; sealt
Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle.
Mina usun Pühasse Vaimusse, püha üleilmset Kirikut, Pühakute osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu. Aamen.

Meie Isa (Pater Noster)

Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu.
Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Aamen

Inglitervitus  (Ave Maria)

Ole tervitatud, Maarja, täis armu, Issand on Sinuga, Õnnistatud oled Sa naiste seas ja õnnistatud on Sinu ihu vili Jeesus.
Püha Maarja, Jumala Ema, palu meie, patuste eest, nüüd ja meie surmatunnil.
Aamen

Au olgu

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti.
Aamen

Palve Jeesuse poole

Issand Jeesus Kristus, ole mulle, patusele, armuline.
Aamen