19. september
PÜHA JANUARIUS, PIISKOP ja MÄRTER

PALVE
Rahu ja julgeoleku Jumal, 
kes Sa meid püha märterpiiskopi
Januariuse mälestust austada lubad, 
jaga meile tema igavese õndsuse rõõmu 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinaga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Januarius, Benevento piiskop, hukati koos kaaskonnaga imperaator Diocletianuse tagakiusamiste ajal Napolis, kus tema austamine ka kõige enam levinud on.

Tagasi>