30. september 
PÜHA HIERONYMUS, PREESTER ja KIRIKU DOKTOR 
Mälestuspäev 

KOLLEKT
Armuline Jumal, kes Sa õndsa preestri Hieronymuse 
Pühakirja tõlkima ja selgitama suunasid, 
kinnita oma rahvast, 
et kõik Sinu Sõna vahendusel 
eluallika leida võiksid 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Hieronymus sündis Dalmaatsias (praegu Jugoslaavia) umbes 340. a., õppis Roomas, vaimustus kristlusest ja ristiti; pühendus askeetlikele harjutustele. Suundus Itta, kus ordineeriti preestriks. Pöördunud tagasi Rooma, sai paavst Damasuse erasekretäriks ning jätkates endist mungaelu alustas Pühakirja tõlkimist ladina keelde. Seejärel asus ta Petlemma, kus oli suureks abiks kohalikule Kirikule. Püha Hieronymus on kirjutanud hulga teoseid, mis sisaldavad suuremalt osalt Pühakirja kommentaare. Ta suri 420. a. Petlemmas.

Tagasi>