ÜLESTÕUSMISPÜHA

PALVE
Vägevaim Jumal, kes Sa 
täna surma äravõitnud Ainusündinu läbi
neile igavikuvärava avasid, 
luba meil, kes me seda ülestõusmispäeva
pidulikult pühitseme, 
Sinu Vaimu läbi uuendatuina igavest valgust näha 
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jaakobuse ema,
ja Salome lõhnaaineid, et minna teda võidma. Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara, päeva tõustes, hauale (Mk 16,1-2).
Ent ingel hakkas rääkima ning ütles naistele: "Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust: non est hic, surrexit enim sicut dixit - Teda ei ole siin, sest Ta on üles tõusnud, nii nagu Ta ütles" (Mt 28,5-6).

Ülestõusmispüha andis juutlikule paasapühale uue sisu. Nagu Vanas Testamendis Mooses valitud rahva läbi Punase mere vabadusse viis, nii tõi Kristus oma surma ja ülestõusmise läbi inimkonnale igavese õndsuse. Nagu vanatestamentlik paasatalle ohverdamine ja ohvrisöömaaeg tegi iga valitud rahva liikme Moosese poolt Jumalaga tehtud lepingu osanikuks, nii annab osalemine Kristuse surma ja ülestõusmise müsteeriumides Pühas Armulauas tõelise uustestamentliku ohvri näol meile kõigile igavese õndsuse tagatise, kui sellest oma eluks järeldused teeme ja täidame kõik, mida meie Jumalast valgustatud südametunnistus nõuab. Ülestõusmispühade liturgia on sõna otseses mõttes tekkinud 6. - 7. sajandil, kajastades suurt rõõmu maisele elule mõtte andmise üle.

Vaikse Laupäeva õhtul ja Ülestõusmispüha hommikul pühitsetakse kõiki toiduaineid, eelkõige mune. Põhimõtteliselt võib lasta neid pühitseda ka kogu paaasapühade vältel.

Tagasi>