30. juuni

PÜHAD ROOMA KIRIKU ESIMÄRTRID

KOLLEKT

Jumal, taevane Majesteet,
kes Sa Rooma linna
pühade esimärtrite verega pühitsesid,
kinnita meid selles võitluses osalenute kindlusega,
et koos nendega võidu üle
rõõmu tunda võiksime
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Pärast Rooma linna tulekahju keiser Nero poolt korraldatud tagakiusamiste ajal hukkus palju ustavaid, mida tunnistavad paganlik kirjamees Tacitus (Annales 15, 44) ja Rooma piiskop Clemens oma kirjas korintlastele (pt. 5-6).