22. veebruar
PÜHA APOSTEL PEETRUSE PIISKOPIAUJÄRJE PÜHA 

KOLLEKT
Luba, Issand, kõikvõimas Jumal, 
et võiksime apostlite õpetuse
kaljule kinnitatuina 
segadustest hoolimata 
kõikumatuks jääda
Kristuse, meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.


PÜHA PEETRUS, APOSTLITE JUHT ja ESIMENE PAAVST
Suri u.64 Roomas

Peetrus oli kalur Joona poeg ja Andrease vend Betsaidast. Ta kandis nime Siimon. Kui temast vend Andrease mõjul kristlane sai, andis Jeesus talle nimeks Cephas - Peetrus, mis tähendab "kalju". Peetrusest pidi saama kalju, millele ehitatakse kristlik kirik. Hiljem lausus Jeesus veel, et Peetrus saab "taevariigi võtmed" (Mt 16,19).

Jeesus pühitseb Peetruse kui Kiriku peamise õpetaja, kelle amet kestab edasi ametijärglaste kaudu. See, et võtmed on kasutatud mitmuses, võib olla seoses "väravatega", mida mainitakse Mt 16,18, ja tähendada, et Peetruse positsiooni juurde kuulub muuhulgas õigus lasta vabaks õigete hingi, keda surmavallas kinni hoitakse, kuid kes on määratud taeva jaoks.
Vanas Testamendis Taaveti riigis määras kuningas ministrite kabineti, kellel olid kuningriigis erilised ülesanded (1Ku 4,1-6; 2Ku 18,37). Nende hulgas tõsteti erilisse seisusesse peaminister, kes oli esimene kuninga järel.
Jeesus viitab kirjakohale Jesaja raamatus 22,15-25, kus peaministriamet antakse ametijärglasele edasi sümboolselt "Taaveti koja [s.t. kuningriigi] võtme" edasiandmisega (Js 22,22). Matteuse evangeeliumis on Jeesus uus taavetlik kuningas, kes määrab Peetruse Kirikus peaministriks taevariigi üle. Nagu Jesaja raamatu 22. peatükis, nii antakse Peetruse positsioon talle ja tema ametijärglastele; see amet peab kestma sama kaua kui kuningriik. Kuna Peetruse kätte on usaldatud võtmed, on tal Kristuse enda kuninglik autoriteet (vrd Ilm 1,18; 3,7).
Peetrusele antakse autoriteet olla kuningriigi peamine õpetaja ja valitseja; tema kaudu valitseb taevas maapealset kirikut (vrd Jh 21,15-17; 1Ti 3,15; Katoliku Kiriku Katekismus 553, 1445).
Peetrusel ja tema ametijärglasel, Rooma piiskopil - paavstil - on usu varasalve võti; nad kaitsevad nii suulisi kui ka kirjalikke õpetusi, mida on ühelt kristlaste põlvkonnalt teisele edasi antud. 

Apostlite seas nimetatakse Peetrust alati esimesena ja evangeeliumites kõneldakse temast teistest rohkem. Ta nägi Jeesuse piinu Keetsemani aias, kuid ometi salgas ta Jeesuse kolm korda rahva ees ära.
Pärast Kristuse ülestõusmist ja taevaminemist räägitakse Peetrusest Apostlite tegude raamatus. Temast sai Jeruusalemma kristliku koguduse juht. Ta jutlustas esimesena paganatele ja paljud neist pöördusid kristlusesse. Ta oli ka esimene apostlite hulgas, kes imetegusid sooritas.
43. aastal lasi Heroodes Agrippa Peetruse vangistada, kuid ingel vabastas ta ime läbi. Edasi jutlustas ta Samaarias, Antiookias ja mujal. 
Ta suri Rooma esimese piiskopina keiser Nero ajal märtrisurma. Tema enda soovi kohaselt löödi ta pea alaspidi risti, sest ta ei pidanud vääriliseks samamoodi surema kui Kristus. Arvatakse, et ta on maetud Vatikani.

Püha apostel Peetruse aujärje püha tähistati Roomas samal päeval juba 1. sajandist alates, väljendamaks Kiriku ühtsuse rajanemist apostellikul alusel.
Peetrusele on pühendatud kirikuid ja kloostreid kogu Euroopas. Tallinnas on Pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse Kirik, Peetri kirikud on Tartus, Narvas, Järvas, Järvakandis, Kaarmas. Ka Karksi kabel on Peetrusele pühendatud.

Püha apostel Peetrus kaitseb Rooma linna, kalureid, pikka eluiga.
Atribuudid: võti, kukk

Allikad: Isa James E. Starasinich, isa Alfonso di Giovanni "Püha Peetrus ja püha Paulus: traditsioon ja karisma" (Kiriku Elu nr. 173); George Ferguson "Märgid ja sümbolid kristlikus kunstis"; "Pühakuteraamat. Nende elulood, teod ja ikonograafilised embleemid". Koostanud Kristi Tarand.