28. oktoober
PÜHA APOSTLID SIIMON JA JUUDAS TADDEUS. KIRIKUPÜHA

KOLLEKT
Jumal, Igaviku Valitseja, kes Sa õndsate apostlite läbi
meid oma nime tundmisele juhtisid,
võimalda oma Kirikul pühade
Siimoni ja Juuda vahendusel
kõigi rahvaste juures, kes Sinusse usuvad,
üha sügavalalt juurduda
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Nimi Siimon seisab apostlite nimistus üheteistkümnendal kohal. Temast ei teata midagi peale selle, et ta sündis Kaanas ja omandas lisanime Zelotes (püüdleja).
Juudas või Taddeus - see on apostel, kes viimasel õhtusöömaajal Jeesuselt küsis, mida ta on tahtnud ilmutada vaid apostlitele ja mitte maailmale (Jh. 14, 22).