7. märts
PÜHAD PERPETUA ja FELICITAS, MÄRTRID
203
Mälestupäev

PALVE
Püha Jumal, kelle palavas armastuses 
pühad Perpetua ja Felicitas
tagakiusajaile alistumata 
surmakannatused valisid, 
võimalda meil nende eestpalvete abil 
Sinu armus kasvada Kristuse, 
meie Issanda läbi, 
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.


Perpetua oli 22-aastane kristlasest abielunaine, kes elas Kartaagos 3. sajandil. Ta vangistati oma usu pärast Septimus Severuse poolt korraldatud kristlaste tagakiusamise ajal. Paar kuud enne seda oli ta sünnitanud poja. Vangistati ka tema lapseootel orjatar Felicitas koos oma abikaasa Revocatuse ja veel kuue aafriklasest kristlasega. 

Perpetua ja Felicitase martüüriumist on säilinud osaliselt pealtnägijate, osalt märtrite eneste poolt kirja pandud tõetruu kirjeldus. Pealtnägijad on öelnud, et märtrid lahkusid rõõmsalt, pidevalt palvetades, "sest teadsid, et on teel taevasse".

Perpetua ja Felicitas ning nende kaaslased tapeti härgade, leopardide ja karude poolt tallatuna ning lõhkikistuna rahvahulga silme all. Nad surid 7. märtsil 203. aastal.

Perpetua ja Felicitase martüürium levis kristlaste hulgas kiiresti. Sellest on räägitud Rooma ja Süüria kalendrites. Seda on kujutatud ka 6. sajandi mosaiigil Ravennas ning 14. sajandi altarimaalil Barcelonas.

Pühad Perpetua ja Felicitas kaitsevad viljatuid naisi.

Allikas: www.indcatholicnews.com