29. juuni

PÜHADE APOSTLITE PEETRUSE JA PAULUSE SUURPÜHA

Tallinna Kiriku Templipüha

KOLLEKT
Püha Jumal, kes Sa selle päeva pühade apostlite
Peetruse ja Pauluse suurpühaks andsid,
võimalda oma Kirikul kõiki neid eeskirju järgida,
mis nad on esitanud kristliku religiooni põhialustena
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Paulus, Kristuse Jeesuse sulane, kutsutud apostel,
välja valitud kuulutama Jumala evangeeliumi,
mida Jumal on muiste oma prohvetite kaudu pühades kirjades tõotanud
[---]
kõigile Roomas olevaile Jumala armastatuile, kutsutud
pühadele: Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt
Jeesuselt Kristuselt!
Rm 1,1-2.7

"Ja mina ütlen sulle: Sina oled Peetrus ja sellele kaljule
ma ehitan oma koguduse, ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.
Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni
seod maa peal, see on seotud ka taevas, ja mis sa iganes lahti
päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas."
Mt 16,18-19

Tagasi>