29. august

RISTIJA JOHANNESE MARTÜÜRIUMI MÄLESTUSPÄEV

KOLLEKT
Jumal, taeva ja maa Looja,
kes Sa püha Ristija Johannese
nii sünni kui surma poolest
Sinu Poja tulekut ette valmistama saatsid,
luba, et nagu tema tõe ja õiguse nimel märtriau osaliseks sai,
võiksine meiegi anda oma panuse võitlusse Sinu õpetuse eest
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Heroodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast, kellega Heroodes oli abiellunud;
sest Johannes oli Heroodesele öelnud: "Sa ei tohi pidada oma venna naist!"
Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud,
sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema, ning kuulas teda meeleldi.
Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele.
Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule: "Küsi minult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!"
Ja ta tõotas ja vandus temale: "Mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist!"
Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale: "Mida ma küsiksin?" Aga too ütles: "Ristija Johannese pead!"
Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis: "Ma tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese pea!"
Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu.
Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea.
Mk 6,17-27

Püha Ristija Johannese surmapäeva tähistamine tekkis seoses Samaariasse ehitatud Johannese Kiriku pühitsuspäevaga.

Tagasi>