16. august

UNGARI PÜHA ISTVAN (STEPHANUS)

KOLLEKT
Issand, olgu püha Istvan,
kes selles maailmas valitsedes
Sinu tõde levitada aitas,
nüüd taevas meie hingedele mõjusaks eestkostjaks
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Istvan sündis Arpadi soost hertsogi pojana umbes a. 975 ja sai Ungari esimeseks kuningaks juba ristituna a. 1001. Oli rahuarmastaja ja õiglane oma alamate suhtes: hoolitses igati nende heaolu eest, täitis laitmatult kõiki Kiriku seadusi, võimaldas oma kuningriigis paljude piiskopkondade rajamist ja aitas muul viisil kaasa religioosse elu süvenemisele. Ta suri Szekesfehervaris 1038. a.

Tagasi>