6. august

ISSANDAMUUTMISE PÜHA

Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: "Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe." Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: "See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!" Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: "Tõuske üles ja ärge kartke!" Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: "Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!"
(Mt. 17,1-9)

KOLLEKT
Jumal, kuningate Kuningas,
kes Sa sakramendid ja isade tunnistuse
oma Ainusündinu kirgastamisega kinnitasid
meid lapsendada soovides,
et Sinu täisõiguslikeks poegadeks saaksime,
halasta oma sulastele,
et nad Su Poja kutsele järgnedes
Tema kaaspärijaiks võiksid saada,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Issandamuutmise püha ilmus esimesena Ida-Süüria liturgias V sajandil. Läänekirikus tekkisid esimesed analoogsed vormid X sajandil. 1451. a. kinnitas paavst Calixtus III selle tervele kirikule määratud kalendrisse, tähistades nii võitu türklaste üle.

Tagasi>