20. august

CLAIRVAUX` PÜHA BERNARD, ABT ja KIRIKU DOKTOR

KOLLEKT
Püha Jumal, kes Sa Sinu kodade järele igatsenud
püha Bernardi oma Kirikut
valgustama ja ergutama saatsid,
luba meil tema eestkostel
armastuse vaimus tulistena
Sinu valguse lasteks saada
Kristuse, meie Issanda läbi,
kes Sinuga elab ja valitseb igavesti.
Aamen.

Püha Bernard sündis 1090. a. Dijoni lähedal Prantsusmaal. Teda kasvatati jumalakartlikult, astus 1111. a. tsistertslaste ordusse, rajas Clairvaux'sse kloostri ja selle ülemaks valituna oli oma kaaslastele eeskujuks nii vooruslikkuse kui juhtimisoskuse poolest. Kui Kirikus tüliküsimused tekkisid, lülitus ta nende
kiiremaks lahendamiseks koheselt vaidlusse. Püha Bernard on paljude müstilis-askeetlike üldteoloogiliste teoste autor. Ta suri 1153. a.

Tagasi>