Algab kristliku alushariduse kursus | 14 apr 14

Sapientia Christiana

Kristliku alushariduse programm

 
Sapientia Christiana  (Kristlik Tarkus) on kursus neile, kes soovivad arendada oma  vaimulikku  elu  ning on valmis  läbima  nelja-aastast  õppetsüklit.  See kristliku  õpetuse  algkursus  aitab  usku kui  isiklikku  väärtussüsteemi  omaks võtta ja võimaldab  osalejail  kujundada  oma  elu  vastavalt evangeeliumile Katoliku kiriku kogukonnas.

Kursus toimub  Praha Ülikooli Katoliku  Teoloogia Teaduskonna
täiendkoolituse  raames  koostöös  Eesti  Apostelliku  Administratuuriga. Katoliku  Teoloogia Teaduskond Prahas asutati koos ülikooliga  1347.  aastal, mis on seega Kesk-Euroopa vanim tegutsev kõrgem õppeasutus, kus antakse täna haridust teoloogia, kristliku kunstiajaloo ning Euroopa kultuuriloo valdkonnas. Teoloogiatudengite hulka kuulub nii vaimulikke kui ka ilmikuid, kes soovivad end usualaste teadmiste osas täiendada.

Kursuse programm:
1)  Sissejuhatus palvesse
2)  Vaimuliku elu taust ja alused
a)  Kolmainsus kristlase isikliku elu alusena  
b)  Elu Pühas Vaimus  
3)  Inimene kui vaimulik olend
a)  Vaim ja meeled
b)  Tundeelu
c)  Inimese duaalsus mehe ja naisena
d)  Isiklikud omadused
e)  Inimloomuse kasv Jumala armus
f)  Inimene kui patune olend
4)  Elu Jumala ja inimese vahelises dialoogis
a)    Kristliku mediatsiooni moodused
i)  Püha organism  
ii)  Elu Euharistia kaudu
iii)  Patukahetsus kristlase elus
iv)  Elu vormid ja staatus kiriku raames
v)  Jumala sõna
vi)  Elu kirikus
b)  Püha Vaimu tegevus: Jumala armu toime, Vaimu liikumine ning eristamise and
c)  Inimtegevus ja palve
5)  Inimese vaimulik areng
a)  Kuidas mõista vaimulikku arengut
b)  Müstiline dimensioon
6)  Kokkuvõte: „Elagem Vaimus“ (Gal. 5,25)
 
Õpe toimub Eestis kolmesessioonilisena, mille käigus on ka 2015. aasta kevadel ette nähtud Ülestõusmispühade-aegne õppereis Prahasse. 

Õppetöö ajakava akadeemilisel aastal 2014/2015:
24.10. pealelõuna – 25. 10. 2014 õppesessioon Tartus  
02.01. pealelõuna – 03. 01. 2015 õppesessioon Tartus
02. 05. 04. 2015 Prahas toimuv õppesessioon, mille käigus saavad osalejad kaasa elada Püha nädala ja Ülestõusmispühade liturgiale
25. – 28. 06. 2015 õppesessioon ja vaimulikud harjutused Eestis

Registreerumine:
Kursusel osalemiseks akadeemilisel aastal 2014/2015 on võimalik registreeruda kuni 31.05.2014  e-posti aadressil: sc.llp@ktf.cuni.cz 

Osavõtumaks üheks õppeaastaks: kuni 100 Eurot, sõltuvalt grupi suurusest
(sisaldab vaid õppemaksu, mitte reisikulusid ning majutust)